Summer School 2017

 


בית ספר קיץ 2017

במה עוסקת גיאומטריה מודרנית?

סדנת הכרות לא פורמלית עם פנים שונות של גיאומטריה מודרנית

הטכניון, 3-8 ספטמבר 2017

לוח זמנים

ההרשמה סגורה!

הפקולטה למתמטיקה בטכניון מזמינה סטודנטים לתואר ראשון (המסיימים את השנה השנייה או השלישית של התואר), וגם סטודנטים לתואר שני בתחילת דרכם, לסדנה שתכלול ארבעה קורסי מבוא קצרים ולא פורמליים על מושגי יסוד וכיווני מחקר שונים בגיאומטריה מודרנית:


משטחים חלקים ומה שקורה עליהם
– הזירה והאובייקטים העקריים של גיאומטריה – ד”ר מיכאל חנבסקי.  סילבוס.

גיאומטריה פוגשת אלגברה וטופולוגיה – פרופ’ מיכאל אנטוב. סילבוס.

גיאומטריה פוגשת אנליזה – “האם אפשר לשמוע את צורתו של תוף?” – פרופ”מ רם בנד.  סילבוס.

העולם ההיפרבולי במימד שתיים ושלוש – פרופ’ מיכה שגיב.   סילבוס.

הקורסים יינתנו בעברית.

הסדנה תכלול גם תרגילים שילוו וישלימו את הנלמד בהרצאות.

למעוניינים בתרגילים מחקריים תהיה אפשרות להמשיך לתכנית פרויקטי מחקר במתמטיקה שתתקיים בטכניון בשבוע אחרי הסדנה.

לינה, ארוחות ומלגת קיום למשתתפים בסדנה יסופקו על-ידי הטכניון.

מספר המקומות בסדנה מוגבל!

להרשמה יש למלא את טופס ההרשמה ולשלוח לכתובת cms@math.technion.ac.il את המסמכים הבאים:

א. קורות חיים,

ב. עותקים של תדפיסי הציונים הרשמיים מכל המוסדות להשכלה גבוהה שלמדת בהם עד עכשיו.

מומלץ מאוד (אבל לא חובה) לבקש מחבר סגל באוניברסיטה לשלוח מכתב המלצה עבורך לכתובת הנ”ל.

מארגנים: פרופ’ מיכאל אנטוב, ד”ר מיכאל חנבסקי

מצגות:

הרצאה ראשונה- פרופ”מ רמי בנד: חלק 1    חלק 2    חלק 3  חלק 4